• Big Hit tuyên bố không khoan nhượng hành vi bôi xấu BTS

    Big Hit tuyên bố không khoan nhượng hành vi bôi xấu BTS
    27/08/2019 11:16

    BTS: Big Hit Entertainment đã cập nhật cho người hâm mộ về các biện pháp pháp lý được thực hiện nhằm thực thi chính sách không khoan nhượng của họ đối với hành vi độc hại nhằm "bôi xấu" BTS trên mạng.

BIA LON TRÚC BẠCH
BẢNG TỔNG SẮP HUY CHƯƠNG - TOKYO 2020