Bộ VH,TT&DL trả lời kiến nghị cử tri về bảo tồn không gian văn hoá cồng chiêng

25/08/2020 15:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 223/BDN ngày 15/6/2020, nội dung kiến nghị như sau:

Chính phủ gửi gắm đồng bào Tây Nguyên sứ mệnh giữ gìn không gian văn hóa cồng chiêng

Chính phủ gửi gắm đồng bào Tây Nguyên sứ mệnh giữ gìn không gian văn hóa cồng chiêng

Tối 30/11, tại TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai, dự khai mạc Festival văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2018, Thủ tướng cho rằng, không ai gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng tốt hơn chính đồng bào Tây Nguyên, những chủ thể đích thực của di sản độc đáo này.

1. Đề nghị có chính sách hỗ trợ nguồn lực cụ thể để bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Tiếp tục duy trì và tăng nguồn lực hỗ trợ đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa của tỉnh, nhất là hệ thống nhà văn hóa cộng đồng trên địa bàn tỉnh (Câu số 17).

2. Đề nghị quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình Khu liên hợp Thể dục thể thao vùng Tây Nguyên theo Kết luận số 67-KL/TW, ngày 16/12/2019 về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2030 (Câu số 18).

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có trả lời cử tri.

Cổng TTĐT của Bộ trích đăng toàn văn phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo Công văn số 3042/BVHTTDL-VP ngày 18/08/2020 về nội dung kiến nghị của cử tri, như sau:

1. Về đề nghị hỗ trợ nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; tiếp tục duy trì và tăng nguồn lực hỗ trợ đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa của tỉnh

Ngày 18/11/2019, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện dự án "Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch". Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đề xuất thực hiện các dự án bảo tồn di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao thôn, bản tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Do vậy, trong giai đoạn 2021-2030, đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Đắk Lắk, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi nhận và tổng hợp đề xuất của địa phương gửi Bộ, ngành liên quan để xem xét hỗ trợ sau khi Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt.

Chú thích ảnh
 Cồng chiêng Tây Nguyên. Ảnh: Thống Nhất -TTXVN

2. Về đề nghị hỗ trợ đầu tư xây dựng các hạng mục công trình Khu liên hợp Thể dục thể thao vùng Tây Nguyên

Ngày 30/9/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1752/QĐ-TTg về việc phê duyệt "Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật thể dục thể thao quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030". Theo đó, tỉnh Đắk Lắk đóng vai trò là trung tâm thể thao trọng điểm vùng Tây Nguyên, được xây dựng Khu Liên hợp thể thao vùng Tây Nguyên nhằm phục vụ hoạt động thể dục, thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao, cung cấp dịch vụ thể thao chất lượng cao; bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, huấn luyện viên; tổ chức, phối hợp tổ chức các sự kiện với các địa phương lân cận trong vùng; hỗ trợ tổ chức các hoạt động đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao của các địa phương lân cận trong vùng; tổ chức các giải thi đấu thể thao thành tích cao của vùng, đồng thời hỗ trợ tổ chức hoạt động thi đấu thể thao ở cấp quốc gia và quốc tế.

Dự án Khu Liên hợp thể dục thể thao vùng Tây Nguyên là dự án đầu tư thuộc tỉnh Đắk Lắk. Theo Luật Ngân sách và Luật Đầu tư công, việc đầu tư dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk bố trí từ nguồn ngân sách địa phương. Vì vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk làm việc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính thẩm định nguồn vốn, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp, giúp đỡ về chuyên môn.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng gửi tới Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk để trả lời cử tri.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm