• Bộ Nội vụ thông báo 4 nội dung cơ bản của Đề án Văn hóa công vụ

    Bộ Nội vụ thông báo 4 nội dung cơ bản của Đề án Văn hóa công vụ
    09/01/2019 21:29

    Tại buổi họp báo cung cấp thông tin định kỳ chiều 9/1, Bộ Nội vụ đã trả lời nhiều câu hỏi của phóng viên về ý nghĩa của Quy định số 08-QĐi/TW của Trung ương về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và Đề án Văn hóa công vụ vừa được Chính phủ ban hành đối với công tác quản lý cán bộ hiện nay. 

KIỆT TÁC CHINH PHỤC ĐỈNH CAO