• Tiếp diễn biểu tình tại Myanmar

    Tiếp diễn biểu tình tại Myanmar
    06/03/2021 16:30

    Biểu tình phản đối đảo chính vẫn tiếp diễn tại Myanmar. Trong ngày 6/3, nhiều người dân đã tụ tập trên những đường phố lớn tại các thành phố Yangon, Lashio ở miền Bắc hay thành phố Loikaw ở miền Trung sẽ bày tỏ sự phản đối. Các lực lượng an ninh đã được triển khai nhằm đảm bảo trật tự trị an.