• Ngược gió điên cuồng qua Đại Tây Dương

    Ngược gió điên cuồng qua Đại Tây Dương
    19/10/2016 19:51

    Bà làm loạn nhịp tim một hoàng tử Anh, bắt Hemingway phải xấu hổ, và thấy cuộc đời buồn tẻ vô cùng nếu chưa làm thế giới phải giật mình. Đó là nữ phi công Beryl Markham, một cái tên hôm nay đã chịu vào quên lãng.