• Tin bão khẩn cấp cơn bão số 7 trên Biển Đông

    Tin bão khẩn cấp cơn bão số 7 trên Biển Đông
    14/10/2020 21:04

    Bão số 7 di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km. Đến 07 giờ ngày 14/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.