• Kết thúc vụ vải thiều, nông dân Bắc Giang thu về hơn 5.700 tỷ đồng

    Kết thúc vụ vải thiều, nông dân Bắc Giang thu về hơn 5.700 tỷ đồng
    14/07/2018 11:45

    Vụ vải thiều năm 2018 đã chính thức kết thúc, tổng sản lượng vải thiều tiêu thụ năm 2018 đạt 215.800 tấn, giá bình quân đạt 16.000 đồng/kg, tổng doanh thu đạt 5.755 tỷ đồng. Như vậy so với năm 2017, sản lượng tiêu thụ tăng 124.300 tấn và doanh thu tăng 448 tỷ đồng.

GIOVANNI