• Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine trong chống dịch Covid-19

    Bộ Y tế phê duyệt có điều kiện vaccine trong chống dịch Covid-19
    01/02/2021 15:58

     Ngày 1/2, Thứ trưởng Bộ Y tế  Trương Quốc Cường đã ký Quyết định số 983/QĐ-BYT về việc phê duyệt có điều kiện vaccine cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch COVID -19 theo quy định tại Điều 67 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược.