100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga: Sức sống và giá trị thời đại trường tồn

07/11/2017 09:48 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một thế kỷ đã đi qua nhưng cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn tỏa sáng, khẳng định sức sống, giá trị thời đại và ý nghĩa lịch sử của mình.

Cách mạng Tháng Mười thắng lợi đã mở ra một kỷ nguyên mới, một thời đại mới trong lịch sử nhân loại. Chỉ một ngày sau khi cách mạng vô sản thành công, lãnh tụ Vladimir Ilich Lenin đã ký Sắc lệnh hòa bình mở đầu một kiểu quan hệ quốc tế mới trên cơ sở hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc, loại bỏ áp bức và bất bình đẳng tồn tại trong nhiều thế kỷ. Một chính sách ngoại giao mới và một nhà nước kiểu mới đã khẳng định Cách mạng Tháng Mười đánh dấu sự mở đầu của kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội và thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga cùng với sự ra đời và phát triển của hàng loạt nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới, phong trào Cộng sản với tư cách đội tiên phong chính trị và bộ tham mưu chiến đấu của phong trào công nhân quốc tế đã trưởng thành vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trở thành lực lượng có ảnh hưởng mang ý nghĩa quyết định đến xu thế vận động của thời đại, lan toả ảnh hưởng sâu rộng đến các dân tộc thuộc địa, làm thức tỉnh và tiếp thêm sức mạnh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Noi theo tấm gương của Cách mạng Tháng Mười, phong trào đấu tranh chống đế quốc, giải phóng dân tộc trên thế giới liên tiếp giành được thắng lợi, làm sụp đổ hệ thống thuộc địa tồn tại gần nửa thiên niên kỷ, đồng thời khai sinh một thực thể quốc tế mới gồm hơn 100 quốc gia đang phát triển mới giành được độc lập dân tộc.

Chú thích ảnh
Dòng người viếng Lăng Lenin giương cao cờ của các Đảng Cộng sản và Công nhân thế giới. Ảnh: Tâm Hằng/Pv TTXVN tại Nga

Tại Việt Nam, giữa lúc các phong trào yêu nước theo đường lối phong kiến hoặc khuynh hướng tư sản đều thất bại vì không đáp ứng được nguyện vọng của đa số nhân dân lao động, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sau hơn 10 năm bôn ba tìm đường cứu nước đã đến với ánh sáng của chủ nghĩa Marx (Mác) - Lenin và Cách mạng Tháng Mười. Dưới ngọn cờ độc lập, tự do của Hồ Chí Minh, với đường lối chính trị đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhân dân Việt Nam đã làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945.

Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, trên cơ sở chọn lọc những yếu tố tích cực của mô hình tổ chức nhà nước Xô Viết, đã đồng hành cùng nhân dân vững vàng bước vào cuộc trường chinh và giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sau 9 năm trường kỳ (1946 - 1954). Miền Bắc được giải phóng và tiến hành xây dựng chủ nghĩa xã hội, trở thành hậu phương lớn cho tiền tuyến lớn miền Nam trong hành trình tiếp tục tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, sau 21 năm trường kỳ kháng chiến (1954-1975), cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy gian khó của nhân dân Việt Nam đã giành thắng lợi hoàn toàn; cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.    

Trong bài diễn văn tại Lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga diễn ra sáng 5/11 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhận định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười Nga. Thắng lợi vĩ đại của quân và dân Liên Xô trong chiến tranh chống phát-xít, buộc quân phiệt Nhật lúc đó phải đầu hàng vô điều kiện đã tạo điều kiện khách quan thuận lợi cho cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 ở nước ta thành công, mở ra kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhờ có đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng ta, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Marx - Lenin, với ý chí tự lực, tự cường của dân tộc kết hợp với sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Liên Xô, Trung Quốc, các nước xã hội chủ nghĩa anh em và bè bạn quốc tế, cách mạng Việt Nam mới có được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay.

Với những ý nghĩa đó, Cách mạng Tháng Mười Nga thực sự là cuộc cách mạng xã hội vĩ đại nhất, chân chính nhất và triệt để nhất trong lịch sử. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Giống như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu, hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa đến như thế”.

Qua nhiều thập kỷ trở lại đây, chủ nghĩa xã hội đã chứng minh sức sống và tính ưu việt của mình thông qua quá trình cải cách, đổi mới và phát triển. Với Trung Quốc, quốc gia chiếm gần 1/5 dân số toàn cầu, liên tục dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng kinh tế suốt 30 năm qua, hiện đứng thứ hai về Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trên thế giới; với Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đang trở thành người bạn và đối tác tin cậy của các nước; Cuba luôn kiên định và sáng tạo trong vòng tay ủng hộ, hợp tác, giúp đỡ của bè bạn khắp năm châu. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa không những bám rễ ở những nơi đã từng sản sinh ra nó mà còn nảy nở cả ở những vùng đất mới.

Và phong trào cánh tả ở Mỹ Latinh đầu thế kỷ XXI là một trong những minh chứng có tính thuyết phục. Những thành tựu to lớn ở các nước xã hội chủ nghĩa này đang làm nức lòng nhân dân thế giới. Chính phủ nhiều nước Mỹ Latinh do các đảng cánh tả cầm quyền đã tuyên bố quyết tâm xây dựng đất nước theo mô hình “Chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI” vì lợi ích của quảng đại quần chúng nhân dân lao động….

VIDEO 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga: Ngày lễ của quá khứ, hiện tại và tương lai

VIDEO 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga: Ngày lễ của quá khứ, hiện tại và tương lai

Tối 5/11 tại thủ đô Moskva đã diễn ra buổi lễ trọng thể chào mừng sự kiện lịch sử 100 năm Cách mạng tháng Mười Nga, với sự tham dự của hơn 7.000 khách mời trong nước và quốc tế. Đây là sự kiện trọng tâm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm trong năm 2017.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm