Vợ khen chồng

Vợ khen chồng

Một thầy đồ đang ngồi cặm cụi viết bài. Bà vợ đến bên cạnh nói: Ông lấy giấy khổ to mà viết có hơn không?

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ITAXA
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG