Phí - Học

09:00 11/11/2009

Dù Luật Giáo dục qui định rõ “Ngoài học phí, lệ phí thi, người học không phải đóng khoản tiền nào khác”, nhưng nhiều trường vẫn cố tình hiểu sai, rằng học phí là “phí dịch vụ” để thu bổ sung nhiều khoản tùy tiện. Quốc hội đã phải đề nghị luật sửa đổi làm rõ nghĩa “học phí” trong luật để không còn sự lợi dụng.

Khái niệm tuy chả bao la
Giả nai không hiểu để... “ra vấn đề”.

Theo Tuổi trẻ

Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự