Mặt tiền đẹp

18:52 12/06/2009

(Giải biếm họa lần I) - Mặt tiền có thể đẹp...


Chia sẻ lên LinkHay.com Chia sẻ lên facebook In bài viết 

Gửi bình luận

Bài bình luận bằng tiếng việt không dấu sẽ bị xóa. Bạn còn 1000 ký tự