Tóm tắt Giải thưởng

"Giải thưởng được thành lập theo sáng kiến của gia đình Bùi Xuân Phái và báo Thể thao & Văn hóa nhằm tôn vinh sự nghiệp của Bùi Xuân Phái và tiếp nối tình yêu Hà Nội của ông. Giải thưởng được trao hàng năm cho những Tác giả , Tác phẩm , Ý tưởng , Việc làm có hàm lượng nghệ thuật và khoa học cao gắn bó với các mặt đời sống Hà Nội và thấm đượm một tình yêu Hà Nội "

Xem tiếp
  • An Thành Đạt - 'Bòn mót' lại không gian xưa của Hà Nội

    An Thành Đạt - 'Bòn mót' lại không gian xưa của Hà Nội

    “Có những kiến trúc cũ xưa của Hà Nội hôm nay đây còn thân quen, nhưng mai kia có thể được thay thế bằng công trình khác. Lúc đó, còn đâu những “phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu” quen thuộc hay những góc phố rêu phong hoài niệm vốn vắng bóng người” - tác giả An Thành Đạt nói.

    Xem tiếp