Nhà thơ Đỗ Trung Lai: Messi, Ronaldo, Neymar… có thể uống rượu đọc thơ với nhau

Nhà thơ Đỗ Trung Lai: Messi, Ronaldo, Neymar… có thể uống rượu đọc thơ với nhau

Nhà thơ Đỗ Trung Lai đã xuất bản hơn 15 tác phẩm, trong đó dịch và chú thơ Đường có bộ ba: "Lý Bạch - Những bài Đường thi nổi tiếng"; "Đỗ Phủ - Những bài Đường thi nổi tiếng"; "Bạch Cư Dị - Những bài Đường thi nổi tiếng". Về thơ cổ điển Việt Nam, ông dịch và chú "Trúc Lâm tam tổ thi - Thơ của ba vị tổ thiền phái Trúc Lâm". Cứ tưởng ông “cổ điển”, nhưng ông rất mê bóng đá hiện đại, thường viết bình luận bóng đá cho nhiều báo.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên