LỊCH THI ĐẤU VÀ LỊCH TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP FIFA WORLD CUP 2014

Thứ Hai, 31/03/2014 20:47 GMT+7

TT

Ngày, gi

Bảng

Trận đấu

Thành phố

T. tiếp

1

13/6

03h00

A

Brazil 3-1 Croatia

Sao Paolo

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15,
HTV Thể Thao, VTC3

2

23h00

A

Mexico 1-0 Cameroon

Natal

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

3

14/6

02h00

B

Tây Ban Nha 1-5 Hà Lan

Salvador

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

4

05h00

B

Chile 3-1 Australia

Cuiaba

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao,VTC3

5

23h00

C

Colombia 3-0 Hy Lạp

Belo Horizonte

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao,VTC3

6

15/6

02h00

D

Uruguay 1-3 Costa Rica

Fortaleza

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

7

05h00

D

Anh 1-2 Italy

Manaus

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

8

08h00

C

Bờ Biển Ngà 2-1 Nhật Bản

Recife

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

9

23h00

E

Thụy Sỹ 2-1 Ecuador

Brasilia

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

10

16/6

02h00

E

Pháp 3-0 Honduras

Porto Alegre

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

11

05h00

F

Argentina 2-1 Bosnia&Herzegovina

Rio De Janeiro

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

12

23h00

G

Đức 4-0 Bồ Đào Nha

Salvador

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

13

17/6

02h00

F

Iran 0-0 Nigeria

Curitiba

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

14

05h00

G

Ghana 1-2 Mỹ

Natal

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

15

23h00

H

Bỉ 2-1 Algeria

Belo Horizonte

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

16

05h00

H

Nga 1-1 Hàn Quốc

Cuiaba

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

17

02h00

A

Brazil 0-0 Mexico

Fortaleza

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

18

23h00

B

Australia 2-3 Hà Lan

Manaus

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

19

19/6

02h00

B

Tây Ban Nha 0-2 Chile

Rio De Janeiro

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

20

05h00

A

Cameroon 0-4 Croatia

Cuiaba

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

21

23h00

C

Colombia 2-1 Bờ Biển Ngà

Brasilia

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

22

20/6

02h00

D

Uruguay 2-1 Anh

Sao Paolo

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

23

05h00

C

Nhật Bản 0-0 Hy Lạp

Natal

VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, SCTV HD Thể Thao

24

23h00

D

Italy 0-1 Costa Rica

Recife

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

25

21/6

02h00

E

Thụy Sỹ 2-5 Pháp

Salvador

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

26

05h00

E

Honduras 1-2 Ecuador

Curitiba

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

27

23h00

F

Argentina 1-0 Iran

Belo Horizonte

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

28

22/6

02h00

G

Đức 2-2 Ghana

Fortaleza

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

29

05h00

F

Nigeria 1-0 Bosnia&Herzegovina

Cuiaba

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

30

23h00

H

Bỉ 1-0 Nga

Rio De Janeiro

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

31

23/6

02h00

H

Hàn Quốc 2-4 Algeria

Porto Alegre

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

32

05h00

G

Mỹ 2-2 Bồ Đào Nha

Manaus

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV 15, HTV Thể Thao, VTC3

33

23h00

B

Australia 0-3 Tây Ban Nha

Curitiba

VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV HD Thể Thao

34

23h00

B

Hà Lan 2-0 Chile

Sao Paolo

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+PM, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

35

24/6

03h00

A

Cameroon 1-4 Brazil

Brasilia

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

36

03h00

A

Croatia 1-3 Mexico

Recife

VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+PM, SCTV HD Thể Thao

37

23h00

D

Costa Rica 0-0 Anh

Belo Horizonte

VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+PM, SCTV HD Thể Thao

38

23h00

D

Italy 0-1 Uruguay

Fortaleza

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

39

25/6

03h00

C

Nhật Bản 1-4 Colombia

Curitiba

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

40

03h00

C

Hy Lạp 2-1 Bờ Biển Ngà

Fortaleza

VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+PM, SCTV HD Thể Thao

41

23h00

F

Nigeria 2-3 Argentina

Porto Alegre

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

42

23h00

F

Bosnia & Herzegovina 3-1 Iran

Salvador

VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+PM, SCTV HD Thể Thao

43

26/6

03h00

E

Honduras 0-3 Thụy Sỹ

Manaus

VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+PM, SCTV HD Thể Thao

44

03h00

E

Ecuador 0-0 Pháp

Rio De Janeiro

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

45

23h00

G

Bồ Đào Nha 2-1 Ghana

Brasilia

VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+PM, SCTV HD Thể Thao

46

23h00

G

Mỹ 0-1 Đức

Recife

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

47

27/6

03h00

H

Algeria 1-1 Nga

Curitiba

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

48

03h00

H

Hàn Quốc 0-1 Bỉ

Sao Paolo

VTV6, VTV6 HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+PM, SCTV HD Thể Thao

Vòng 1/849

28/6

23h00


Brazil 1-1 Chile (pen: 3-2)

Belo Horizonte

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

50

29/6

03h00


Colombia 2-0 Uruguay

Rio De Janeiro

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

51

23h00


Hà Lan 2-1 Mexico

Brasilia

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

52

30/6

03h00


Costa Rica 1-1 Hy Lạp (5-3, pen)

Recife

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

53

23h00


Pháp 2-0 Nigeria

Fortaleza

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

54

1/7

03h00


Đức 2-1 Algeria


Porto Alegre

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

55

23h00


Argentina 1-0 Thụy Sĩ


Sao Paolo

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

56

2/7

03h00


Bỉ 2-1 Mỹ

Salvador

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

Vòng TỨ KẾT57

4/7

23h00


Pháp 0-1 Đức (1)

Porto Alegre

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

58

5/7

03h00


Brazil 2-1 Colombia (2)

Rio De Janeiro

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

59

23h00Argentina 1-0 Bỉ (3)


Salvador

VTV6, VTV6 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

60

6/7

03h00


Hà Lan 0-0 (4-3 pen) Costa Rica (4)

Brasilia

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

Vòng BÁN KẾT61

9/7

03h00Đức 7-1 Brazil


Belo Horizonte

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

62

10/7

03h00


Argentina 0-0 Hà Lan (pen 4-2)

Sao Paolo

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

Chung kết & Giải Ba63

13/7

03h00Brazil 0-3 Hà Lan


Brasilia

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

64

14/7

02h00


Đức 1-0 Argentina

Rio De Janeiro

VTV3, VTV3 HD, Bóng đá TV, Bóng đá TV HD, Thể Thao TV, Thể Thao TV HD, K+1, SCTV15, HTV Thể Thao, VTC3

 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Tiêu điểm - Spotlight

Bình luận mới nhất