• Văn khấn Tân niên mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu

    Văn khấn Tân niên mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu
    12/02/2021 08:52

    Trong dân gian, ngoài việc thắp hương cúng tổ tiên thì Mùng 1 Tết các gia đình đều cúng thần linh trong nhà. Ý nghĩa của việc làm này là để cầu sự bình an và những điều tốt lành trong năm mới.