• Văn khấn Rằm tháng 2 Âm lịch

    Văn khấn Rằm tháng 2 Âm lịch
    27/03/2021 06:58

    Văn khấn Rằm tháng 2 Âm lịch: Theo phong tục lâu đời, nhân dân ta đều làm lễ cúng vào ngày rằm hàng tháng.

Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay
Chân trời mới - nước Đức trong tầm tay