• Gọi ý Lễ cúng ông Công ông Táo chuẩn

    Gọi ý Lễ cúng ông Công ông Táo chuẩn
    27/01/2019 08:56

    Theo quan niệm của người xưa, Thổ Công, Táo Quân, Thổ Kỳ là ba vị thần tiên được Trung ương Hoàng Đế phái xuống để làm các vị thần cai quản những gia đình ở hạ giới.