• Văn khấn tiễn ông Công ông Táo 23 tháng Chạp

  Văn khấn tiễn ông Công ông Táo 23 tháng Chạp
  28/01/2019 17:15

  Nhằm ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa phẩm vật, xiêm hài áo mũ, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, dâng hiến Tôn Thần, đốt nén Tâm Hương dốc lòng bái thỉnh.

 • Gọi ý Lễ cúng ông Công ông Táo chuẩn

  Gọi ý Lễ cúng ông Công ông Táo chuẩn
  27/01/2019 08:56

  Theo quan niệm của người xưa, Thổ Công, Táo Quân, Thổ Kỳ là ba vị thần tiên được Trung ương Hoàng Đế phái xuống để làm các vị thần cai quản những gia đình ở hạ giới.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên