• Thông qua Nghị quyết cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi đại biểu Quốc hội

  Thông qua Nghị quyết cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi đại biểu Quốc hội
  14/05/2018 20:12

  Ngày 4/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận được đơn của bà Phan Thị Mỹ Thanh, đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Đồng Nai xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội vì lý do sức khỏe không ổn định và đang bị kỷ luật về mặt Đảng.

 • Đồ họa: Những sai phạm, khuyết điểm của bà Phan Thị Mỹ Thanh

  Đồ họa: Những sai phạm, khuyết điểm của bà Phan Thị Mỹ Thanh
  04/05/2018 17:43

  Ngày 4/5/2018, căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng; đề nghị Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo thực hiện các quy trình, thủ tục xem xét bãi nhiệm đại biểu Quốc hội đối với đồng chí Phan Thị Mỹ Thanh theo quy định của pháp luật.