Ông Trương Quang Nghĩa làm Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương

Thứ Bảy, 20/11/2010 20:44 GMT+7

Ngày 20/11, Đại hội đại biểu lần thứ nhất Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương đã kết thúc sau 3 ngày làm việc. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 37 người. Ông Trương Quang Nghĩa, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2010-2015.


Quang cảnh buổi đại hội
”Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường chất lượng, hiệu quả của doanh nghiệp để giữ vị trí then chốt, vai trò chủ lực trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; góp phần quan trọng đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” được xác định là mục tiêu phấn đấu thực hiện của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương nhiệm kỳ 2010-2015

Trong nhiệm kỳ tới, các doanh nghiệp trong Khối tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh; phát triển bền vững, gắn chặt đầu tư, sản xuất kinh doanh với sự thân thiện và bảo vệ môi trường; đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình, dự án, sản phẩm trọng điểm quốc gia; giữ vững và phát triển mạnh thị trường trong nước, mở rộng thị trường ngoài nước.

Các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng thành công các tiến bộ khoa học công nghệ; khẳng định thương hiệu trong nước, xây dựng thương hiệu của một số sản phẩm và doanh nghiệp có tầm khu vực, từng bước vươn ra quốc tế.

Việc làm, tăng thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp được đảm bảo. Các doanh nghiệp chủ động thực hiện trách nhiệm xã hội, tham gia tích cực vào các chương trình an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, từ thiện, nhân đạo...

Đảng bộ cũng sẽ tập trung nâng cao rõ rệt năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; thực hiện cuộc vận động ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” liên tục, thiết thực và bền vững; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh và các tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh toàn diện.

Theo đặc điểm và yêu cầu phát triển, các đảng bộ trực thuộc đặt ra các khâu đột phá về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên; về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; đào tạo và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.


Ông Trương Quang Nghĩa (phải) chụp ảnh lưu niệm với ông Võ Đức Huy, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối
Ông Trương Quang Nghĩa, quê ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam), sinh năm 1958, đã có 16 năm công tác trong môi trường quân đội và 16 năm công tác lãnh đạo trong sản xuất kinh doanh. Ông đã từng làm Tổng giám đốc Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex); Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2005-2010, phụ trách công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng. Tháng 9/2010, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có quyết định điều động và chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy khối Doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2007-2010.
Các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tập trung lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị với các giải pháp lớn: Tiếp tục nâng cao vai trò chủ lực, nòng cốt của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng để giữ vững vị trí then chốt trong nền kinh tế; Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển; Đẩy mạnh sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp thực hiện chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, kết hợp phát triển kinh tế với nhiệm vụ an ninh, quốc phòng. Tăng cường sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cấp ủy tổ chức quán triệt kịp thời, sát đối tượng về các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ; chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thiết thực, phân công trách nhiệm của đảng viên rõ ràng. Phối hợp tốt với các cơ quan đảng, cơ quan quản lý nhà nước, đoàn thể chính trị-xã hội, cấp ủy địa phương trong thực hiện nhiệm vụ đầu tư, sản xuất kinh doanh, công tác xã hội, bảo vệ môi trường, an ninh, quốc phòng.

Các cấp ủy Đảng chủ động tham gia và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách để doanh nghiệp phát triển nhanh, bền vững.Đảng bộ tập trung làm chuyển biến rõ rệt năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đại hội đã bầu 25 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Theo TTXVN, BĐTĐCS
 
Ý kiến độc giả (0)
Gửi ý kiến
Chọn avatar
Họ tên*
Email*

Tiêu điểm - Spotlight