• Yêu cầu kiểm tra thông tin xây dựng lại Nhà thờ Bùi Chu ở Nam Định

    Yêu cầu kiểm tra thông tin xây dựng lại Nhà thờ Bùi Chu ở Nam Định
    06/05/2019 08:54 PM

    Thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa Trần Đình Thành đã ký văn bản số 291/DSVH-DT yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định kiểm tra thông tin về việc xây dựng lại Nhà thờ Bùi Chu thuộc xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight