• Chuyển kết luận thanh tra vụ VN Pharma sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương

    Chuyển kết luận thanh tra vụ VN Pharma sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương
    16/09/2019 08:24 PM

    Chiều 16/9, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo kết luận thanh tra việc cấp giấy phép nhập khẩu, giấy đăng ký lưu hành đối với 10 loại thuốc của Công ty Helix, cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Helix và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty Cổ phần VN Pharma.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên