• Hòa giải vụ tranh chấp vở diễn 'Ngày xưa'

    Hòa giải vụ tranh chấp vở diễn 'Ngày xưa'
    17/01/2020 07:34 PM

    Vụ kiện liên quan đến kịch bản “Ngày xưa” – vở diễn thực cảnh đầu tiên tại Việt Nam do đạo diễn Việt Tú xây dựng và Tuần Châu là chủ đầu tư. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo của cả hai phía: Tuần Châu và đạo diễn Việt Tú.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7