• Vinh danh người nông dân có vườn cà phê đẹp

    Vinh danh người nông dân có vườn cà phê đẹp
    08/01/2016 07:54 PM

    Câu lạc bộ Chuyên gia Cà phê Bayer đã phối hợp với Viện Khoa học - kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI) tổ chức trao giải cuộc thi “Vườn cà phê đẹp” cho 20 nông dân trồng cà phê trên địa bàn Tây Nguyên.