• Kỷ niệm 70 năm Báo Văn nghệ: Địa chỉ văn hóa tin cậy

    Kỷ niệm 70 năm Báo Văn nghệ: Địa chỉ văn hóa tin cậy
    04/05/2018 12:41 PM

    Tại buổi lễ, nhà thơ Hữu Thỉnh, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam chúc mừng thành công mà cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Văn nghệ đã đạt được trong 70 năm qua. Báo Văn nghệ là địa chỉ văn hóa tin cậy trong suốt chặng đường kháng chiến cứu quốc cũng như xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight