• Thủ đô Hà Nội thúc đẩy quan hệ hợp tác với vùng Ile - de - France

    Thủ đô Hà Nội thúc đẩy quan hệ hợp tác với vùng Ile - de - France
    16/07/2019 02:49 PM

    Ngày 16/7, tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã hội đàm với bà Valérie Pécresse, Chủ tịch Hội đồng vùng Ile - de - France cùng Đoàn đại biểu vùng Ile - de - France, nhân dịp đoàn đến thăm và tham dự Chương trình kỷ niệm 30 năm quan hệ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và vùng Ile - de - France.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight