• Ô nhiễm không khí làm giảm gần 2 năm tuổi thọ của trẻ em

    Ô nhiễm không khí làm giảm gần 2 năm tuổi thọ của trẻ em
    03/04/2019 08:48 PM

    Ô nhiễm không khí sẽ khiến tuổi thọ của trẻ em ngày nay giảm trung bình 20 tháng, trong đó trẻ em ở khu vực Nam Á chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Đây là cảnh báo của các nhà khoa học Mỹ và Canada đưa ra trong báo cáo công bố ngày 3/4.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên