• Khai mạc triển lãm 'Di chúc của Bác – Nguồn sáng dẫn đường'

    Khai mạc triển lãm 'Di chúc của Bác – Nguồn sáng dẫn đường'
    14/08/2019 08:09 PM

    Triển lãm "Di chúc của Bác – Nguồn sáng dẫn đường" khai mạc chiều 14/8, tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Hà Nội) là hoạt động thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019), nhằm ôn lại và khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc trong di chúc của Bác. Đồng thời, Triển lãm giới thiệu những thành tựu nổi bật của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 50 năm thực hiện Di chúc; những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong 5 năm thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ", học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 – 2019) trong quân đội.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight