• LHP Quốc tế Hà Nội giới thiệu những bối cảnh phim tuyệt đẹp của Việt Nam

    LHP Quốc tế Hà Nội giới thiệu những bối cảnh phim tuyệt đẹp của Việt Nam
    27/10/2018 08:05 PM

    Các địa điểm nổi tiếng, tuyệt đẹp của Việt Nam trong các bộ phim đặc sắc như: Cánh đồng bất tận, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Đông Dương, Người Mỹ trầm lặng, Kong - Đảo đầu lâu… được giới thiệu trong triển lãm Bối cảnh quay phim đặc sắc tại Việt Nam từ hôm nay, ngày 27/10.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7