• Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 3 Thứ trưởng

    Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm 3 Thứ trưởng
    03/11/2018 10:34 PM

     Tại Quyết định số 1475/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điều động, bổ nhiệm ông Lê Hải An - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ-Địa chất giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên