• Thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật Múa

    Thi tìm kiếm tài năng nghệ thuật Múa
    26/03/2020 12:15 PM

    Cuộc thi Tài năng diễn viên múa toàn quốc 2020 do Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sẽ diễn ra vào tháng 10 tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.