• 11 giờ ngày 6/8, mở thêm 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang

    11 giờ ngày 6/8, mở thêm 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Tuyên Quang
    06/08/2018 11:32 AM

    Căn cứ nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và diễn biến tình hình thực tế, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai ban hành công điện chỉ đạo Công ty Thủy điện Tuyên Quang mở thêm 1 cửa xả đáy hồ Tuyên Quang vào 11 giờ ngày 6/8.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên