• Thìa bằng bạc

    Thìa bằng bạc
    17/12/2018 10:31 AM

    Có ạ, - cô bé đáp, - sau khi khách về, bao giờ mẹ cháu cũng bắt cháu đếm lại thật kỹ số thìa bằng bạc.