• Thư gửi Robot Citizen: Một 'thử thách' đẹp

    Thư gửi Robot Citizen: Một 'thử thách' đẹp
    15/03/2019 07:43 AM

    Sophia thân mến! Khi tôi viết cho cô những dòng thư này, khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam chúng tôi đang rầm rộ hưởng ứng một trào lưu mới: #ChallengeForChange - tạm dịch là Thách thức để thay đổi.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight