• Chữ và nghĩa: Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy...

  Chữ và nghĩa: Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy...
  12/08/2020 07:44 AM

  “Cơn đằng Đông vừa trông vừa chạy/ Cơn đằng Nam vừa làm vừa chơi”. Đây là một câu tục ngữ, có 2 vế, mô tả 2 sự tình. Mỗi sự tình gắn với 2 trạng thái ứng xử của con người trước hiện tượng biến đổi của thời tiết: Một sự tình đáng lo và một sự tình ung dung, chẳng lo gì.

 • Chữ và nghĩa: 'Cha chết không lo bằng đỏ lò Tây Bắc'

  Chữ và nghĩa: 'Cha chết không lo bằng đỏ lò Tây Bắc'
  29/07/2020 06:58 AM

  Đó là một câu tục ngữ có cấu trúc so sánh quen thuộc. Dân gian thường mượn cấu trúc “A chẳng (không) bằng B”. Ví dụ: “Vợ dại không hại bằng đũa vênh”, “Chồng đánh còn hơn gánh gồng”, “Chửi cha không bằng pha tiếng”...

 • Chữ và nghĩa: Gà lọt giậu, chó sáu bát

  Chữ và nghĩa: Gà lọt giậu, chó sáu bát
  26/02/2020 07:22 AM

  Chắc mọi người đều đồng ý, đây là một câu tục ngữ nói về kinh nghiệm dân gian liên quan tới ẩm thực. Đó là việc chọn hai con vật nuôi trong nhà (cụ thể là gà và chó) để giết thịt vào lúc nào là tốt nhất? Thật ra, bây giờ mà nói về món "cầy tơ" hay món "tiết canh" thì không được coi là "văn minh" cho lắm, vậy nên ở đây ta chỉ bàn với mục đích tìm hiểu về một kinh nghiệm dân gian mà thôi.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên