• Điểm đến tuần qua

    Điểm đến tuần qua
    11/08/2014 04:00 PM

    Tuần qua dường như là tuần của biển. Đa số các bức ảnh mà cộng đồng chia sẻ đều về các điểm đến quen thuộc của biển Việt Nam như Lý Sơn, Cô Tô, Lan Hạ, Hạ Long, Đà Nẵng...