• Sáng tạo Hà Nội - Sáng tạo Việt Nam

    PGS Nguyễn Văn Huy: 'Sáng tạo' - phải bắt đầu từ chiều sâu của đô thị

    PGS Nguyễn Văn Huy: 'Sáng tạo' - phải bắt đầu từ chiều sâu của đô thị
    28/01/2020 08:00 AM

    “Hà Nội có trữ lượng rất lớn về các tài nguyên lịch sử đô thị, nhưng lại lãng phí chúng một cách khủng khiếp. Đó là điều vô cùng đáng tiếc, trong bối cảnh chúng ta đang muốn phát triển những không gian sáng tạo đặc thù” - PGS Nguyễn Văn Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị di sản văn hóa, chia sẻ với Thể thao và Văn hóa (TTXVN).

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7