• Rạp chiếu bóng đầu tiên nằm ở đâu trên thế giới?

    Rạp chiếu bóng đầu tiên nằm ở đâu trên thế giới?
    18/10/2017 11:00 AM

    Một trong những nền công nghiệp phát triển nhất hiện nay phải kể đến, đó chính là công nghiệp điện ảnh. Xong, có thể bạn chưa biết rạp chiếu bóng đầu tiên đã mang môn nghệ thuật thứ 7 này, tiến một bước dài đến với công chúng, nằm ở tọa độ nào trên trái đất.