• Đại biểu quốc tế dự Ngày thơ Nguyên tiêu 2019 phải có 2 bài thơ viết về Việt Nam?

    Đại biểu quốc tế dự Ngày thơ Nguyên tiêu 2019 phải có 2 bài thơ viết về Việt Nam?
    15/01/2019 11:02 AM

    Đại diện cho Hội Nhà văn Việt Nam, tôi xin trân trọng mời các bạn tới dự Hội nghị Quốc tế lần thứ 4 về giới thiệu và quảng bá văn học Việt Nam và Liên hoan Thơ Quốc tế lần thứ 3, sẽ được tổ chức vào ngày 16 – 20/2/2019 tại Hà Nội, Vịnh Hạ Long (1 trong 7 kỳ quan di sản thế giới) và một số di sản văn hóa lịch sử khác.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight