• Khởi động giải 'Oscars' lĩnh vực Xây dựng lần 7-2018

    Khởi động giải 'Oscars' lĩnh vực Xây dựng lần 7-2018
    06/07/2018 06:39 PM

    Giải gồm 9 hạng mục: Kiến trúc sư của năm, Công trình của năm, Nhà thầu của năm, Chủ đầu tư của năm, Hãng Kỹ thuật của năm, Dự án Tương lai của năm, Xây dựng Xanh của năm, Nhà ở của năm và Nội thất của năm.

Thông báo tuyển dụng phóng viên TTXVN
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7