• Khởi động giải thưởng Ashui Awards 2019: 'Oscars' về lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam'

    Khởi động giải thưởng Ashui Awards 2019: 'Oscars' về lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam'
    07/07/2019 09:04 PM

    Ngày 7/7, mạng Ashui.com chính thức phát động mùa giải lần thứ 8 - Ashui Awards 2019, với 10 hạng mục: “Kiến trúc sư của Năm”, “Công trình của Năm”, “Nhà thầu của Năm”, “Chủđầu tư của Năm”, “Hãng Kỹ thuật của Năm”, “Dựán Tương lai của Năm”, “Xây dựng Xanh của Năm”, “Nhà ở của Năm”,“Nội thất của Năm”và “Dự án Chung tay của Năm”(tiếng Anh: Architect of the Year, Building of the Year, Contractor of the Year, Developer of the Year, Engineering of the Year, Future Project of the Year, Green Build of the Year, Housing of the Year, Interior of the Year, Joint Effort Project of the Year).

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight