Nhạc sĩ hà quang minh

Thuộc tuýp người “đa-zi-năng”, Hà Quang Minh vừa viết nhạc, vừa viết báo, vừa làm quản lý. Nhạc sĩ Hà Quang Minh cũng đã có nhiều năm làm việc tại Báo Thể thao & Văn hóa, bắt đầu từ World Cup 2006. Anh là fan của đội tuyển Pháp.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight