• 110 năm Ngày sinh nhà văn Nguyễn Tuân - vang bóng mãi mãi ​

    110 năm Ngày sinh nhà văn Nguyễn Tuân - vang bóng mãi mãi ​
    09/07/2020 08:16 PM

    Nguyễn Tuân là nhà văn tài hoa và độc đáo, ông "là một định nghĩa về người nghệ sĩ tài hoa" (Nguyễn Minh Châu). Với tầm văn hóa sâu rộng có sự kết tinh văn hóa đông tây, kim cổ, với tâm niệm lấy văn chương làm lẽ sống, Nguyễn Tuân "chơi một lối độc tấu" trên văn đàn Việt Nam hiện đại.

CÔNG THỨC THÀNH CÔNG

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên