• Nhà văn Đặng Hiển đã 'Đọc, Viết - Học' như thế!

    Nhà văn Đặng Hiển đã 'Đọc, Viết - Học' như thế!
    10/02/2018 04:27 PM

    “Đọc, Viết-Học” là tập lý luận phê bình văn học thứ 8 của nhà giáo ưu tú, nhà văn Đặng Hiển (NXB Hội Nhà văn 2017). Cùng với 15 tập thơ, 4 tập truyện ký, 5 tập kịch, các tập lý luận phê bình của ông góp phần làm phong phú thêm gia tài văn chương trong gần trọn cuộc đời tâm huyết, miệt mài sáng tạo văn học nghệ thuật.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên