• Chế Lan Viên - nhà thơ song hành cùng thời đại

    Chế Lan Viên - nhà thơ song hành cùng thời đại
    19/06/2019 10:45 AM

    Ngày 19/6/2019 là tròn 30 năm ngày mất nhà thơ Chế Lan Viên (1989-2019). Ông là một nhà thơ tài năng và một nhà văn hoá có vị trí quan trọng trong nền văn học Việt Nam hiện đại.

TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM
Tiêu điểm - Spotlight