• Gặp lại các tác giả được đưa vào Sách giáo khoa (Kỳ 24):

    Nguyễn Hoàng Sơn & chất hài trong văn học thiếu nhi

    Nguyễn Hoàng Sơn & chất hài trong văn học thiếu nhi
    16/09/2020 11:45 AM

    Năm học mới 2020-2021 đã được hơn 2 tuần, vậy là giáo khoa cũ Tiếng Việt 1 của nhóm soạn giả Đặng Thị Lanh, Hoàng Cao Chương, Trần Thị Minh Phương, dùng hơn 20 năm nay đã “hết đát”. Nhưng bài Lời chào đi trước (tr. 69 tập 2) ở sách này của tác giả Nguyễn Hoàng Sơn không “về hưu” như nhiều tác phẩm khác...

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên