• Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 bắt đầu như thế nào?

    Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 bắt đầu như thế nào?
    20/03/2019 12:05 PM

    Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 được lấy ý tưởng của Bhutan. Đây là ngày đặc biệt trong năm, khi mặt trời nằm ngang đường xích đạo, nên trong ngày này có độ dài ngày và đêm bằng nhau - là biểu tượng cho sự cân bằng, hài hòa của vũ trụ.

Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ 24/7