• VIDEO: Trường mầm non nhốt trẻ vào tủ đồ bị dừng hoạt động

    VIDEO: Trường mầm non nhốt trẻ vào tủ đồ bị dừng hoạt động
    20/08/2019 01:58 PM

    Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ (Hà Nội) đã chỉ đạo cơ sở mầm non Maple Bear Westlake Point tại số 24 Quảng Bá, Tây Hồ dừng ngay mọi hoạt động giảng dạy. Trong tuần nay, Phòng sẽ tham mưu cho UBND quận thu hồi giấy phép thành lập cơ sở này.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên