• Sống chậm cùng Nguyễn Trương Quý (kỳ 1): Tiếng guốc, tiếng còi

    Sống chậm cùng Nguyễn Trương Quý (kỳ 1): Tiếng guốc, tiếng còi
    03/07/2020 11:01 AM

    (LTS) Nguyễn Trương Quý năm nay mới ngoài 40, nhưng anh đã viết tản văn, du khảo về Hà Nội được gần 20 năm với những đầu sách độc đáo như: "Ăn phở rất khó thấy ngon", "Hà Nội là Hà Nội", "Mỗi góc phố một người đang sống", "Xe máy tiếu ngạo"... Ở đó hiện lên một Nguyễn Trương Quý dường như không có tuổi, vừa có nét tài hoa, phiêu lãng như "trai phố cổ", lại vừa có sự chững chạc, uyên thâm của một cụ già.

Ngăn ngừa và đẩy lùi bệnh tim mạch bằng liệu pháp tự nhiên